صفحه اصلی > دانلود > علمی - مقاله 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1940  -  دانلود : 16806


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 1925  -  دانلود : 4504


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  آشنایی با نحوه انجام محاسبات دارویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 183  -  دانلود : 3836


جزوه آموزشی آشنایی با نحوه انجام محاسبات دارویی در بیمارستان ها ارائه شده توسط معاونت درمان ( دفتر پرستاری ) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت استفاده کادر درمان بیمارستان ها و انجام محاسبات دارویی بیمار...

  شوك ناشی از بیماري هاي شایع دوران کودکی   - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1892  -  دانلود : 2241


شوك ناشی از برخی بیماري هاي نسبتا شایع دوران کودکی گاسترو آنتریت ،دیابت ملیتوس ،تروما عفونت و خوردن اتفاقی دارو ....

  محاسبات دارویی در بخش مراقبت های ویژه  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 134  -  دانلود : 1655


پوستر آموزشی محاسبات دارویی در بخش مراقبت های ویژه جهت پرستاران بخش مراقبت های ویژه جنرال بیمارستان ها و مراکز درمانی...

  ارزیابی شاخص تریاژ کودکان در بخش اورژانس  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1791  -  دانلود : 1440


استفاده از شاخص شدت اورژانسی برای تریاژ کودکان در بخش اورژانس داشتن یک سیستم تریاژ قابل اعتماد جهت ارزیابی دقیق و سریع بیماران می باشد و این موضوع به ویژه در مورد جمعیت آسیب پذیر بخش اورژانس که شامل...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1791  -  دانلود : 1054


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 1829  -  دانلود : 785


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 1771  -  دانلود : 754


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 1818  -  دانلود : 706


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 1948  -  دانلود : 679


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1895  -  دانلود : 616


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1823  -  دانلود : 598


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 1490  -  دانلود : 586


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1729  -  دانلود : 573


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 1866  -  دانلود : 563


...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

  نمايش : 1783  -  دانلود : 539


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1400  -  دانلود : 539


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1688  -  دانلود : 500


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 1665  -  دانلود : 476


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 1291  -  دانلود : 447


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......

  جزوه آموزشی احيای قلبی ريوی پايه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 53  -  دانلود : 431


تاريخچه CPR ﻋﻼﺋﻢ وﯾﮋه ﻣﺮگ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ...

  دستورالعمل ارزیابی اولیه پرستاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1360  -  دانلود : 407


دستورالعمل چگونگی ارزیابی اولیه پرستاری ؛ که شامل حداقل های قابل قبول و الزامی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی می باشد ......

  دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1229  -  دانلود : 393


آنچه را که یک دانشجو و یا پرسنل واحدهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در مورد رفتار و پوشش حرفه ای خود باید بدانند ......

  آموزش و تفسیر نوارقلب  - 8 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 882  -  دانلود : 276


آموزش و تفسیر قدم به قدم نوارقلب و بیماری های قلب و عروق Tachyarrhythmia Sinus tachycardia Atrial flutter Irregular Atrial fibrillation و .......

  تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه  - 3 مگابايت

  نمايش : 652  -  دانلود : 222


تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه دستورالعمل کشوری تریاژ 1398...

  آموزش تریاژ بیمارستانی 1398  - 3 مگابايت

  نمايش : 675  -  دانلود : 213


فایل آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه (دستورالعمل کشوری) 1398...

  دستورالعمل کورونا ویروس جدید شناخته شده در چین  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 431  -  دانلود : 177


دستورالعمل مراقبت، تشخیص،درمان و ارائه خدمات بالینی و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی عفونت کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین nCoV-2019 دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت...

  راهنمای تهویه مکانیکی بیماران کوید19  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 137  -  دانلود : 87


راهنمای تهویه و اکسیژناسیون به روش غیر تهاجمی در بیماران کووید19 جهت بیماران بستری در بیمارستان ها و بخش های ویژه کوید19...

  پروتکل های درمانی بیماران کووید-19  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 147  -  دانلود : 71


ویرایش چهارم پروتکل ها و روش های درمانی بیماری کوید-19 ارائه شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت استفاده در درمان بیماران بستری در بخش های درمانی کوید19 بیمارستان ها...

  اندیکاسیون پلاسما فرزیس در درمان بیماران کووید 19  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 160  -  دانلود : 64


فایل راهنمای اندیکاسیون های ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص پلاسما فرزیس در درمان بیماران کووید 19...

  مراقبت بیماران کووید19 در واحد بستری اولیه  - 2 مگابايت

  نمايش : 149  -  دانلود : 64


فایل دستورالعمل مراقبت بیماران کووید 19 در واحد بستری اولیه ابلاغ شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت ویژه بیماران مبتلا به کووید 19 در مرحله متوسط بیماری که نیازمند دریافت خدمات تخصصی درمانی بوده و ...

   نحوه انجام محاسبات دارویی  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 53  -  دانلود : 38


محاسبات دارویی و سرمی یکی از مهم ترین مهارت های لازم برای پرستاران، بهیاران و ماما ها توجه به یکی بودن واحدها در تجویز داروها نحوه محاسبه تنظیم قطره سرم نحوه محاسبه تنظیم قطره با میکرو ست تنظیم ...

  دستورالعمل تریاژ بخش اورژانس بیمارستانی  - 3 مگابايت

  نمايش : 36  -  دانلود : 18


سیستم های تریاژ اورژانس بیمارستانی استانداردهای تریاژ اورژانس بیمارستانی ویژگی های سیستم تریاژESI .IV در گروه های خاص...

  دستورالعمل پیشگیری از بیماری کووید١٩ در واحد ترياژ  - 1 مگابايت

  نمايش : 33  -  دانلود : 14


اولویت در حفظ ایمنی ورودی اورژانس تریاژ تلفنی محدودیت عبور و مرور از اورژانس...

  واکسن کووید19 و بیماران دارای بیماری قلبی عروقی  - 5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 32  -  دانلود : 13


افراد مصرف کننده داروی رقیق کننده خون و تزریق واکسن کووید19 بله یا خیر؟ ایمن بودن واکسن کووید19 برای بیماران قلبی عروقی؟ انتظار برای واکسنی با اثربخشی بیشتر و عوارض کمتر؟ ...

  جزوه زخم و راهنماي پيشگيري از آن  - 4 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 25  -  دانلود : 8


معرفی زخم و انواع آن معرفی درمان های مکمل و اصلی راهنمای پیشگیری از زخم فشاری...

  روز جهانی تیروئید   - 3 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 26  -  دانلود : 7


حقایقی در مورد نمک ید دار، نکات تغذیه ای در هایپرتیروئید و هایپو تیروئیدی...

  احیای نوزادان  - 1 مگابايت

  نمايش : 20  -  دانلود : 7


پنج گام نخست احیای نوزادان...