صفحه اصلی > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*** لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان ***

 

1 دکتر همایون حاجی پور   /    متخصص   /   اطفال و کودکان

2 دکتر وحید سمیعی نژاد   /    متخصص   /   جراحي عمومي

3 دکتر مسعود مصوری   /    متخصص   /   ارتوپدی

4 دکتر شهره آفاق نیا   /    متخصص   /   پاتولوژی

5 دکتر معصومه افتخاری شیرکوهی   /    متخصص   /   داخلی عمومی

6 دکتر ولی اله طالبی   /    متخصص   /   داخلی عمومی

7 دکتر شعیب پاسخندی   /    متخصص   /   قلب و عروق

8 دکتر نازگل اعتمادی   /    پزشک عمومی   /   پزشک عمومی

9 دکتر سیدجعفر امینی مجد   /    پزشک عمومی   /   پزشک عمومی

10 دکتر جابر زارعی   /    پزشک عمومی   /   پزشک عمومی

11 دکتر حسن نجفی   /    پزشک عمومی   /   پزشک عمومی

12 دکتر مرتضی هاشمی   /    متخصص   /   رادیولوژی سونوگرافی

13 دکتر نوژن علیمی   /    تخصص    /   روانپزشكي

14 دکتر شهرزاد امینی   /    متخصص   /   زنان و زایمان

15 دکتر شقایق پیروشعبانی   /    متخصص   /   زنان و زایمان

16 دکتر فطیم شربو   /    متخصص   /   زنان و زایمان

17 دکتر فدرا فرخ پی سمامی   /    متخصص   /   زنان و زایمان

18 دکتر سید احمد برقعی   /    متخصص   /   طب اورژانس

19 دکتر امیرحسین چلبی   /    متخصص   /   طب اورژانس

20 دکتر محمد زارع زاده   /    متخصص   /   طب اورژانس

21 دکتر علیرضا فیروزیان   /    متخصص   /   طب اورژانس

22 دکتر حسین قاسمی   /    متخصص   /   طب اورژانس

23 دکتر مهرداد وثوق روحانی   /    متخصص   /   طب اورژانس

24 دکتر زینب سعیدی نژاد   /    متخصص   /   عفوني بالغين

25 دکتر الهام اجدادی   /    متخصص   /   اطفال و کودکان

26 دکتر محمدامین خواجه زاده بندری   /    متخصص   /   اطفال و کودکان

27 دکتر حامد رستمی   /    متخصص   /   متخصص گوش وحلق وبینی

28 دکتر عظیما سماک محمدی   /    متخصص   /   بیهوشی

29 دکتر نسیم عاشوری ساحلی   /    متخصص   /   بیهوشی