صفحه اصلی > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان*


1- دکتر معراج توکلی-- متخصص داخلی 

2- دکتر محمد ملک ثابت -- متخصص داخلی 

3- دکتر سید علی موسوی-- متخصص قلب

4- دکتر وحید سمیعی نژاد -- متخصص جراح عمومی

5- دکتر نسیم عاشوری ساحلی -- متخصص بیهوشی

6- دکتر انیس بهرامی -- متخصص بیهوشی

7- دکتر مسعود مصوری -- متخصص ارتوپدی

8- دکتر الهام اجدادی -- متخصص اطفال

9- دکتر همایون حاجی پور -- متخصص اطفال

10- دکتر سمیه طلایی پور -- متخصص اطفال

11- دکتر فطیم شربو -- متخصص زنان و زایمان

12- دکتر شهرزاد امینی -- متخصص زنان و زایمان

13- دکتر فدرا فرخ پی سمامی -- متخصص زنان و زایمان

14- دکتر شهره آفاق نیا -- متخصص آسیب شناسی

15- دکتر مرتضی هاشمی -- متخصص رادیولوژی

16- دکتر نوژن علیمی -- متخصص اعصاب و روان

17- دکتر زینب سعیدی نژاد -- متخصص عفونی

18- دکتر حسن نجفی -- پزشک عمومی

19- دکتر یحیی میرزاده -- پزشک عمومی

20- دکتر عیسی مهرجو  -- پزشک عمومی

21- دکتر نازگل اعتمادی -- پزشک عمومی