صفحه اصلی > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*** لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان ***

نام پزشک

تخصص

دکتر شربو

زنان و زایمان

دکتر فرخ پی

زنان و زایمان

دکتر امینی

زنان و زایمان

دکتر پورقاسم

زنان و زایمان

دکتر هاشمی

رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر حاجی پور

اطفال و نوزادان

دکتر اجدادی

اطفال و نوزادان

دکتر خواجه زاده بندری

اطفال و نوزادان

دکتر صادقیان

اعصاب و روان

دکتر خلج

اعصاب و روان

دکتر سعیدی نژاد

عفونی

دکتر پاسخندی

قلب و عروق

دکتر کمالی

چشم

دکتر رستمی

گوش و حلق و بینی

دکتر طالبی

داخلی

دکتر مصوری

ارتوپد

دکتر سمیعی نژاد

جراح

دکتر سماک محمدی

بیهوشی

دکتر برقعی

طب اورژانس

دکتر چلبی

طب اورژانس

دکتر وثوق روحانی

طب اورژانس

دکتر محمدی

عمومی

دکترامیری

عمومی

دکتر نجفی

عمومی

دکتر هاشمی پور

عمومی

دکتر سالارحسینی

عمومی

دکتر حسینی

عمومی

دکتر ملاسعیدی

عمومی