صفحه اصلی > آزمون > نظرسنجی آزمون هموویژلانس 

بسمه تعالی

فرم ارزیابی دوره هاي آموزشی ضمن خدمت غیرحضوری بیمارستان امام علی (ع)
همکار گرامی :
آموزش کارکنان دانشگاه نیازمند دریافت نظرات سازنده و مفید جنابعالی جهت بهبود کیفیت دوره هاي آموزشی ضمن خدمت می باشد.
لطفا با پاسخگویی دقیق به سوالات زیر این واحد را در فراهم ساختن شرایط آموزشی اثربخش یاري فرمایید .

نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
کدملی : *
محل تولد : *
محل صدور شناسنامه : *
سمت ( بر اساس حکم کارگزینی ) : *
نام بخش : *

ارزیابی محتوای دوره

1-تناسب محتواي جزوات با عنوان دوره آموزشي *
2- تناسب مطالب جزوه با نیازهاي شغلی شما *
3-تناسب سوالات امتحاني پايان دوره با محتواي جزوات *
4-کاربردي بودن محتواي مطالب در افزایش معلومات و دانش شما *
5- سودمندي و کاربردي بودن محتواي دوره *
6- به روز بودن مطالب *

ارزیابی اجرای دوره

7- كيفيت اطلاع رساني و دعوت از شركت كنندگان *
8- تناسب فاصله زماني تحويل جزوات تا ارزشيابي نهايي *
9- خوانا و قابل استفاده بودن جزوات (نگارش، تايپ و....) *
10- رضایتمندي از زمان برگزاری آزمون *
11-توانايي مجريان در برقراري نظم در جلسه آزمون *
12-كيفيت مكان برگزاری آزمون ( نور، حرارت ، امكانات و ... ) *
13-شروع به موقع آزمون *
14- رعایت مقررات آموزشی و انجام حضور و غیاب *

ارزیابی سؤالات طراحی شده

15-متناسب بودن سؤالات بامحتوای ارائه شده *
16-رعایت اصول طراحی سؤال *
17-مناسب بودن تعدادسؤالات بازمان اختصاص داده شده *
18- ارزیابی کلی *

ساير نظرات:

لطفا عبارت امنیتی داخل تصویر در کادر وارد نمایید .

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*