صفحه اصلی > درباره بیمارستان > چارت سازمانی 

سید امیر مهاجرانی
ریاست بیمارستان

 

حسن صالحی
مدیر داخلی بیمارستان

روابط عمومی

حسن صالحی
رسیدگی به شکایات

همایون قدسی
مسئول روابط عمومی بیمارستان
مسئول روابط عمومی

دفتر بهبود کیفیت

معصومه نجفی زاده
کارشناس بهبود کیفیت و اعتبارسنجی
کارشناس بهبود کیفیت

محفوظه عمادی
کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
واحد اعتبار بخشی

زهرا یزدانی
کارشناس کنترل عفونت های بیمارستانی
کنترل عفونت

زینب علیزاده
کارشناس مسئول
بهداشت محیط

بنت الهدا قاسمی
سوپروایزر آموزش سلامت
کمیته های بیمارستانی

فناوری اطلاعات

عبدالمطلب پوردادخدائی
مسئول فناوری اطلاعات

سودابه کمالی
کارشناس واحد فناوری اطلاعات

مرضیه سالاری نودژ
مسئول آمار و مدارک پزشکی
مدارک پزشکی

خسرو زبیری
مسئول پذیرش
پذیرش

نیلوفر داوری
آمار و اطلاعات

نرجس خاتون جاودان
بایگانی پزشکی

امور اداری

کارگزینی

شهرزاد واحدی
دبیرخانه

نرگس داودی
دبیرخانه
بایگانی پرسنلی

شهرزاد واحدی
مسئول دفتر

سیما زاده محمد
مددکار
مددکاری

دارو و تجهیزات پزشکی

روح اله حیدری
مسئول انبار دارویی
انبار دارویی

رضا روانبخش
کارشناس تجهیزات پزشکی
انبار تجهیزات

مرتضی فولادزاده
مسئول داروخانه بستری
داروخانه بستری

کلینیک تخصصی

کلینیک تخصصی داخلی

کلینیک تخصصی جراحی

کلینیک تخصصی اطفال و نوزادان

کلینیک تخصصی زنان و زایمان

کلینیک تخصصی قلب و عروق

کلینیک تخصصی چشم پزشکی

کلینیک تخصصی روانپزشکی

پاراکلینیک

مهری سالاری
کارشناس مسئول
رادیولوژی

مهری سالاری
کارشناس مسئول
سونوگرافی

بهبود میرانی
کارشناس مسئول
آزمایشگاه

دکتر حسن زارعی
تست ورزش

دکتر حسن زارعی
اکوکاردیوگرافی

دکتر عبدالرسول توکلی
اندوسکوپی

دکتر عبدالرسول توکلی
اسپیرومتری

 

مریم روانتاب
مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزرین بالینی

بنت الهدا قاسمی
سوپروایزر آموزش سلامت
سوپروایزر آموزشی

بخش های بستری و سرپایی

علی صالحی
سرپرستار
بخش اورژانس سرپایی

علی صالحی
سرپرستار
بخش اورژانس تحت نظر

طاهره روشی
سرپرستار
بخش داخلی عمومی

زینب محمودی
سرپرستار
بخش جراحی عمومی

زینب محمودی
سرپرستار
بخش جراحی زنان

نیره آیگرمی
سرپرستار
بخش اطفال و نوزادان

صدیقه کمالی
سرپرستار
بخش مراقبت های ویژه قلبی

نسرین حاجی زاده
ماما مسئول
بخش زایشگاه و بلوک زایمان

معصومه محمودزاده
سرپرستار
اتاق عمل جنرال

 

بیژن توسلی
مسئول امور عمومی
خدمات

انتظامات

تاسیسات

نقلیه

تلفنخانه

خدمات نظافتی

آشپزخانه

سردخانه

رختشویخانه

فضای سبز

واحد ساختمانی

آتش نشانی

 

محمدرضا صفرپور
مدیر مالی
مدیر مالی

محمدرضا صفرپور
مدیر مالی
مسئول حسابداری تعهدی

درآمد

جمشید رحیمی
مسئول درآمد
حسابدار

کلثوم سالاری
حسابدار (بیمه گری بستری)
بیمه گری بستری

فضل اله نجفی
حسابدار (بیمه گری سرپایی)
بیمه گری سرپایی

حسن رحیمی
مسئول ترخیص

جواد رخ نام
حسابدار (بیمه گری بستری)
مسئول نقدی صندوق

علی جاودان
حسابدار

طیبه علیزاده
حسابدار (دفتردار امور مالی)
حسابدار

رضا نجفی
حسابدار (مسئول رسیدگی)
حسابدار

قاسم عابدینی
حسابدار (حقوق و دستمزد)
حسابدار

طاهر صامت نسب
حسابدار (اعتبارات و امین اموال)
حسابدار