صفحه اصلی > دانلود 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 91  -  دانلود : 104


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 90  -  دانلود : 69


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 112  -  دانلود : 61


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 93  -  دانلود : 54


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 106  -  دانلود : 51


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 92  -  دانلود : 47


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

  نمايش : 96  -  دانلود : 45


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 88  -  دانلود : 44


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 85  -  دانلود : 41


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 95  -  دانلود : 40


...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 71  -  دانلود : 36


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 62  -  دانلود : 22


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  شوك ناشی از بیماري هاي شایع دوران کودکی   - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 48  -  دانلود : 18


شوك ناشی از برخی بیماري هاي نسبتا شایع دوران کودکی گاسترو آنتریت ،دیابت ملیتوس ،تروما عفونت و خوردن اتفاقی دارو ....

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 60  -  دانلود : 16


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 50  -  دانلود : 16


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  ارزیابی شاخص تریاژ کودکان در بخش اورژانس  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 42  -  دانلود : 15


استفاده از شاخص شدت اورژانسی برای تریاژ کودکان در بخش اورژانس داشتن یک سیستم تریاژ قابل اعتماد جهت ارزیابی دقیق و سریع بیماران می باشد و این موضوع به ویژه در مورد جمعیت آسیب پذیر بخش اورژانس که شامل...

  دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای  - 1 مگابايت

  نمايش : 45  -  دانلود : 12


آنچه را که یک دانشجو و یا پرسنل واحدهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در مورد رفتار و پوشش حرفه ای خود باید بدانند ......

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

  نمايش : 44  -  دانلود : 12


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 50  -  دانلود : 11


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  دستورالعمل ارزیابی اولیه پرستاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 40  -  دانلود : 11


دستورالعمل چگونگی ارزیابی اولیه پرستاری ؛ که شامل حداقل های قابل قبول و الزامی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی می باشد ......

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 47  -  دانلود : 8


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......