صفحه اصلي > دانلود > علمی - مقاله 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 34  -  دانلود : 21


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 17  -  دانلود : 12


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

  نمايش : 22  -  دانلود : 11


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 17  -  دانلود : 11


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

  نمايش : 21  -  دانلود : 10


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 19  -  دانلود : 10


...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 15  -  دانلود : 10


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 19  -  دانلود : 10


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 17  -  دانلود : 9


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 17  -  دانلود : 9


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 18  -  دانلود : 8


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 9  -  دانلود : 5


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 7  -  دانلود : 3


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 2  -  دانلود : 1


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 5  -  دانلود : 1


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

  نمايش : 2  -  دانلود : 1


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 2  -  دانلود : 0


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......