صفحه اصلی > دانلود > علمی - مقاله 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 197  -  دانلود : 337


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 182  -  دانلود : 126


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 168  -  دانلود : 112


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 198  -  دانلود : 104


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 217  -  دانلود : 100


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 208  -  دانلود : 96


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 198  -  دانلود : 90


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

  نمايش : 192  -  دانلود : 89


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 193  -  دانلود : 88


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 194  -  دانلود : 80


...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 185  -  دانلود : 79


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  شوك ناشی از بیماري هاي شایع دوران کودکی   - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 131  -  دانلود : 52


شوك ناشی از برخی بیماري هاي نسبتا شایع دوران کودکی گاسترو آنتریت ،دیابت ملیتوس ،تروما عفونت و خوردن اتفاقی دارو ....

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 154  -  دانلود : 49


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  ارزیابی شاخص تریاژ کودکان در بخش اورژانس  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 128  -  دانلود : 41


استفاده از شاخص شدت اورژانسی برای تریاژ کودکان در بخش اورژانس داشتن یک سیستم تریاژ قابل اعتماد جهت ارزیابی دقیق و سریع بیماران می باشد و این موضوع به ویژه در مورد جمعیت آسیب پذیر بخش اورژانس که شامل...

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 145  -  دانلود : 40


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 153  -  دانلود : 39


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل ارزیابی اولیه پرستاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 118  -  دانلود : 32


دستورالعمل چگونگی ارزیابی اولیه پرستاری ؛ که شامل حداقل های قابل قبول و الزامی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی می باشد ......

  دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای  - 1 مگابايت

  نمايش : 133  -  دانلود : 31


آنچه را که یک دانشجو و یا پرسنل واحدهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در مورد رفتار و پوشش حرفه ای خود باید بدانند ......

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

  نمايش : 134  -  دانلود : 27


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 136  -  دانلود : 24


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 131  -  دانلود : 21


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......