• برگزاری کلاس شوک و احیا
  کلاس شوک و احیا مورخ 1396/4/4 برگزار گردید.

 • برگزاری کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
  کمیته تیم مدیریت اجرایی بیمارستان برگزار گردید.

 • برگزاری کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان
  کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان برگزار گردید.

 • برگزاری کلاس پیشگیری از بیماری وبا
  کلاس پیشگیری از بیماری وبا برگزار گردید.

 • کمیته تریاژ و تعیین تکلیف بیماران اورژانس برگزار گردید .
  جلسه کمیته تریاژ و تعیین تکلیف بیماران اورژانس بیمارستان امام علی رودان در تاریخ 28/3/1396 در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

 
 
 
 
 
نظر سنجی

نظر سنجی ارائه خدمات

نظر سنجی بیماران

نظر سنجی کارکنان

فرم ثبت شکایات

نظر سنجی سایت بیمارستان

ارائه پیشنهادات و انتقادات

 
سامانه ها

پورتال آماری

اتوماسیون اداری دانشگاه

سامانه کارمند دانشگاه

سامانه فیش حقوقی شاغلین

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی

سامانه آموزش کارکنان دانشگاه

 
لینک های مفید

سایت طرح تحول نظام سلامت

پرداخت مبتنی بر عملکرد

سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد - قاصدک

سامانه يكپارچه آموزش مداوم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان

سامانه پکس دانشگاه

 

هرمزگان - شهرستان رودان - بلوار شهداء - خیابان ولایت/ تلفن: 07642882028 فاكس: 07642882028 ايميل: roudan.hospital@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved