• بازدید مدیریت بیمارستان در روز عید 1397
  تیم مدیریت بیمارستان مورخ 1397/01/01 از کلیه بخش های درمانی و پاراکلینیکی بیمارستان بازدید نمودند ....

 • راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک بیمارستان امام علی (ع)
  راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی گردید.

 • افتتاح کلینیک تخصصی امام علی (ع) شهرستان رودان
  کلینیک تخصصی امام علی (ع) شهرستان رودان افتتاح گردید.

 • راه اندازی سامانه پیامک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
  سامانه پیامک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی شد.

 • راه اندازی سامانه پکس بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
  سامانه پکس در واحد رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی گردید.

 
 
 
 
 
نظر سنجی

ارزیابی پرداخت مبتنی بر عملکرد

نظر سنجی بیماران

نظر سنجی کارکنان

فرم ثبت شکایات

ارائه پیشنهادات و انتقادات

 
سامانه ها

پورتال آماری

اتوماسیون اداری دانشگاه

سامانه کارمند دانشگاه

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی

سامانه آموزش کارکنان دانشگاه

 
لینک های مفید

سایت طرح تحول نظام سلامت

سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد - قاصدک

سامانه يكپارچه آموزش مداوم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان

سامانه پکس دانشگاه

 

هرمزگان - شهرستان رودان - بلوار شهداء - خیابان ولایت/ تلفن: 07642882028 فاكس: 07642882028 ايميل: roudan.hospital@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved