• راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک بیمارستان امام علی (ع)
  راه اندازی سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی گردید.

 • راه اندازی سامانه پیامک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
  سامانه پیامک بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی شد.

 • راه اندازی سامانه پکس بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
  سامانه پکس در واحد رادیولوژی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان راه اندازی گردید.

 • تودیع و معارفه سرپرست خدمات پرستاری
  مراسم توديع و معارفه سرپرست خدمات پرستاری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان برگزار شد.

 • توديع و معارفه سرپرست بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
  در مراسمی سرپرست جدید بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان معرفی و از زحمات ریاست پیشین این بیمارستان قدردانی و تشکر شد ...

 
 
 
 
 
نظر سنجی

نظر سنجی ارائه خدمات

نظر سنجی بیماران

نظر سنجی کارکنان

فرم ثبت شکایات

نظر سنجی سایت بیمارستان

ارائه پیشنهادات و انتقادات

 
سامانه ها

پورتال آماری

اتوماسیون اداری دانشگاه

سامانه کارمند دانشگاه

سامانه فیش حقوقی شاغلین

سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی

سامانه آموزش کارکنان دانشگاه

 
لینک های مفید

سایت طرح تحول نظام سلامت

پرداخت مبتنی بر عملکرد

سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد - قاصدک

سامانه يكپارچه آموزش مداوم

شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان

سامانه پکس دانشگاه

 

هرمزگان - شهرستان رودان - بلوار شهداء - خیابان ولایت/ تلفن: 07642882028 فاكس: 07642882028 ايميل: roudan.hospital@hums.ac.ir

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved