صفحه اصلي > اداری و پشتیبانی > امور اداری 

شرح وظایف مسئول امور اداری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی :

مسئول واحد امور اداری : جناب آقای جواد موسی پور

مدرک تحصیلی :

موقعیت مکانی واحد : طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

·         نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

·        
صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .

·        
سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .

·        
تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .

·        
صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

·        
 
نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .

·        
 
شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

·        
 
انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد

·        
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

·        
 
تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت

·        
برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .

·        
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني .

 

 

امتیازدهی