واحد تاسیسات بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی :

طبقه زیرزمین ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

تاسیسات در هر سازه‌ای یکی از ارکان اساسی و مهم می‌باشد و تامین نیازهای فنی قسمت‌های مختلف آن سازه را برعهده دارد.

 شرح وظایف مسئول واحد:

·         نظارت بر امور تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

·         کنترل و بازرسی کلیه دستگاههای حرارتی و برودتی

·         بازرسی و کنترل لوله‌کشی قسمت‌ها

·         کنترل و بازرسی شیرهای آب، شیر فلکه‌ها و ... و برطرف نمودن عیوب آنها

·         کنترل و بازرسی کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و قوی

·         بازرسی و انجام امور عایق‌بندی

·         رویت نمودن دفتر گزارش مورتورخانه و همچنین نظارت بر چک لیست‌ها

 شرح وظایف تکنسین برق:

·         کسب دستور یا برنامه کار از سرپرست مربوطه

·         تعمیر کلیدها و لوام برقی، حرارت مرکزی، دستگاههای خودکار و غیره

·         بکار انداختن دستگاههای برقی

·         بازدید از کلیه وسایل الکترونیکی و برقی و وسایل محرکه ژنراتور

·         رسیدگی به کار سیستم های روشنایی و وسایل برقی تاسیسات و ساختمان ها

·         گزارش نواقص امور و درخواست وسایل و قطعات مورد نیاز

·         تعویض و نصب وسایل برقی و آزمایش صحت عمل آنها

·         انجام تعمیرات جاری و اساسی موتورهای برق

·         شارژ باطری ها

·         کمک در تعمیر ژنراتورها، الکتروموتورها و خودکارهای برقی

·         کمک در سیم پیچی الکتروموتور ژنراتور

·         تعمیر الکتروموتورها و آرمیچرها و ژنراتورهای برقی

·         پیاده کردن طرح روشنایی یک ساختمان

·         رسیدگی به صورت وضعیت و دستورالعملهای تاسیسات الکتریکی

·         تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت ها و مشکلات جهت سرپرست مربوطه

·         انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

 

امتیازدهی