صفحه اصلي > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان*


1- دکتر عبدالرسول توکلی-- متخصص داخلی 

2- دکتر احمد مشکور نیا -- متخصص داخلی 

3- دکتر حسن زارعی-- متخصص قلب

4- دکتر وحید سمیعی نژاد -- متخصص جراح عمومی

5- دکتر سید امیر مهاجرانی -- متخصص بیهوشی

6- دکتر مسعود مصوری -- متخصص ارتوپدی

7- دکتر الهام اجدادی -- متخصص اطفال

8- دکتر همایون حاجی پور -- متخصص اطفال

7- دکتر فطیم شربو -- متخصص زنان و زایمان

9- دکتر شهرزاد امینی -- متخصص زنان و زایمان

10- دکتر فدرا فرخ پی سمامی -- متخصص زنان و زایمان

11- دکتر محمود حیدری -- متخصص آسیب شناسی

12- دکتر مرتضی هاشمی -- متخصص رادیولوژی

13- دکتر نوژن علیمی -- متخصص اعصاب و روان

14- دکتر زینب سعیدی نژاد -- متخصص عفونی

15- دکتر حسن نجفی -- پزشک عمومی

16- دکتر ناصر عاصمی -- پزشک عمومی

17- دکتر محمد رفعتی -- پزشک عمومی

18- دکتر محسن اسماعیلی -- پزشک عمومی