صفحه اصلی > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان*


1- دکتر عبدالرسول توکلی-- متخصص داخلی 

2- دکتر محمد ملک ثابت -- متخصص داخلی 

3- دکتر حسن زارعی-- متخصص قلب

4- دکتر وحید سمیعی نژاد -- متخصص جراح عمومی

5- دکتر سید امیر مهاجرانی -- متخصص بیهوشی

6- دکتر انیس بهرامی -- متخصص بیهوشی

7- دکتر مسعود مصوری -- متخصص ارتوپدی

8- دکتر الهام اجدادی -- متخصص اطفال

9- دکتر همایون حاجی پور -- متخصص اطفال

10- دکتر فطیم شربو -- متخصص زنان و زایمان

11- دکتر شهرزاد امینی -- متخصص زنان و زایمان

12- دکتر فدرا فرخ پی سمامی -- متخصص زنان و زایمان

13- دکتر شهره آفاق نیا -- متخصص آسیب شناسی

14- دکتر مرتضی هاشمی -- متخصص رادیولوژی

15- دکتر نوژن علیمی -- متخصص اعصاب و روان

16- دکتر زینب سعیدی نژاد -- متخصص عفونی

17- دکتر حسن نجفی -- پزشک عمومی

18- دکتر ناصر عاصمی -- پزشک عمومی

19- دکتر محمد رفعتی -- پزشک عمومی

20- دکتر محسن اسماعیلی -- پزشک عمومی