صفحه اصلي > درباره بیمارستان > لیست پزشکان 

*لیست پزشکان بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان*


1- دکتر عبدالرسول توکلی-- متخصص داخلی 

2- دکتر حسن زارعی-- متخصص قلب

3- دکتر وحید سمیعی نژاد -- متخصص جراح عمومی

4- دکتر سید امیر مهاجرانی -- متخصص بیهوشی

5- دکتر الهام اجدادی -- متخصص اطفال

6- دکتر همایون حاجی پور -- متخصص اطفال

7- دکتر نازنین صفایی -- متخصص زنان و زایمان

8- دکتر شهرزاد امینی -- متخصص زنان و زایمان

9- دکتر محمود حیدری -- متخصص آسیب شناسی

10- دکتر مرتضی هاشمی -- متخصص رادیولوژی

11- دکتر حسن نجفی -- پزشک عمومی

12- دکتر ناصر عاصمی -- پزشک عمومی

13- دکتر محمد رفعتی -- پزشک عمومی