صفحه اصلی > دانلود > آزمون 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 413  -  دانلود : 974


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 349  -  دانلود : 385


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  شوك ناشی از بیماري هاي شایع دوران کودکی   - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 338  -  دانلود : 267


شوك ناشی از برخی بیماري هاي نسبتا شایع دوران کودکی گاسترو آنتریت ،دیابت ملیتوس ،تروما عفونت و خوردن اتفاقی دارو ....

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 375  -  دانلود : 250


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 396  -  دانلود : 248


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 424  -  دانلود : 229


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 394  -  دانلود : 214


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 405  -  دانلود : 194


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

  نمايش : 417  -  دانلود : 176


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 387  -  دانلود : 175


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 383  -  دانلود : 167


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 419  -  دانلود : 165


...

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 343  -  دانلود : 145


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  ارزیابی شاخص تریاژ کودکان در بخش اورژانس  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 346  -  دانلود : 127


استفاده از شاخص شدت اورژانسی برای تریاژ کودکان در بخش اورژانس داشتن یک سیستم تریاژ قابل اعتماد جهت ارزیابی دقیق و سریع بیماران می باشد و این موضوع به ویژه در مورد جمعیت آسیب پذیر بخش اورژانس که شامل...

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 354  -  دانلود : 119


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 319  -  دانلود : 114


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  دستورالعمل ارزیابی اولیه پرستاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 314  -  دانلود : 111


دستورالعمل چگونگی ارزیابی اولیه پرستاری ؛ که شامل حداقل های قابل قبول و الزامی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی می باشد ......

  دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای  - 1 مگابايت

  نمايش : 314  -  دانلود : 102


آنچه را که یک دانشجو و یا پرسنل واحدهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در مورد رفتار و پوشش حرفه ای خود باید بدانند ......

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

  نمايش : 323  -  دانلود : 94


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 312  -  دانلود : 91


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 306  -  دانلود : 89


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......