صفحه اصلی > دانلود > آزمون > هموویژلانس 
آزمون هموویژلانس
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
شماره شناسنامه : *
کدملی : *
محل تولد : *
محل صدور شناسنامه : *
سمت ( بر اساس حکم کارگزینی ) : *
نام بخش : *

سوالات هموویژلانس

1- کدامیک جر تعاریف هموویژلانس نمی باشد؟

*

2 - کدام یک از گزینه های زیر جزو وظایف سازمان انتقال خون نمی باشد؟

*

3- در مورد FFP کدامیک غلط است؟

*

4- در هنگام استفاده از FFP باید در دمای C°37 ذوب شده و سپس در عرض حداکثر...... مصرف شود.چنانچه FFP پس از ذوب مورد استفاده قرار نگیرد در یخچال در دمای .....تا.....ساعت قابل استفاده است.

*

5- سرعت تزریقFFP در بالغین چه میزان است؟و فیلتر مناسب کدام است؟

*

6- میزان درمانی FFP برای اصلاح فاکتورهای انعقادی ؟

*

7- کدام یک جزء اندیکاسیونهای مهم تجویزFFP است؟

*

8- در کدام مورد زیر نباید از FFP استفاده کرد؟

*

9- در تزریق پلاسماکدام یک غلط است؟

*

10- در مورد cryoprecipitate کدام یک غلط است ؟

*

11- در مورد استفاده cryoprecipitate کدام یک غلط است؟

*

12- درمورد تزریق پلاکت کدام گزینه غلط است ؟

*

13- به کدام بیمار زیر پلاکت تجویز میشود؟

*

14- یک واحد خون کامل حاوی ... سی سی خون و ... سی سی ماده ضد انعقاد است .

*

15- هماتوکریت خون کامل ... تا ...درصد است.

*

16- مدت نگهداری خون کامل و درجه حرارت نگهداری آن کدام گرینه اشتباه میباشد؟

*

17- اندیکاسیون مصرف خون کامل نمیباشد ؟

*

18- در کدام بیمار زیر تزریق PRBC اندیکاسیون ندارد؟

*

19- بیماری گروه خونی B دارد به ترتیب چه گروه خونی و چه گروه پلاسماسل میتوان به وی تجویز کرد؟

*

20- کدام گروههای خونی در مورد پلاسما،به ترتیب از چب، دهنده عمومی و گیرنده عمومی هستند ؟

*

21-در بیماری که گروه خونی O منفی دارد کدام گروه خونی و پلاسما قابل تجویز است ؟

*

22- در مورد روش نمونه گیری خون کدام مورد درست است ؟

*

23- در بیماری که حامله است حداکثر زمان مجاز نمونه گیری چند روز قبل از تزریق خون است ؟

*
24-در بیماری که در هفته پیش فقط یک واحد تزریق خون داشته فاصله نمونه گیری با تزریق خون بعدی حداکثر چند روز است ؟

*
25- حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون کامل RBC یا متراکم از بانک خون و تزریق چه میزان است ؟

*
26-پس از تحویل گرفتن کیسه خون از بانک درچه صورتی کیسه را قبل از تزریق به بانک خون عودت می دهید؟

*
27- کدام مورد اندیکاسیون قطعی گرم کردن خون میباشد؟

*
28- بیشترین سرعت تجویز مربوط به کدام فرآورده است ؟

*
29- در مورد درخواست خون کدام گزینه غلط است ؟

*
30- در بیماری که بعد از 10 دقیقه از شروع تجویز خون دچار کهیر گسترده همراه با تاکی کاردی شده است کدام اقدام غلط است ؟

*

لطفا عبارت امنیتی داخل تصویر در کادر وارد نمایید .

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

پس از تکمیل سوالات روی " ارسال فرم " کلیک نمایید و پس از ذخیره
اطلاعات آزمون، تکمیل فرم نظرسنجی فراموش نشود .