صفحه اصلی > نظرسنجی > رضایت سنجی بیماران در بخش های بستری 

مراجعه کننده گرامی : با آرزوی سلامتی برای شما، با توجه به اینکه تلاش همیشگی ما برای هر چه بهتر خدمت کردن به شماست،

برای ما مهم است که بدانیم نظر شما در مورد خدمات ما چیست که می تواند ما را در حل مشکلات موجود یاری نماید لذا خواهشمندیم با پاسخ های دقیق به سوالات زیر ،مسئولین بیمارستان را جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده یاری فرمائید . با تشکر

حوزه سوالات : نگهبانی
1- نحوه برخورد و رفتار نگهبانان بیمارستان میزان رضایت : *
2- ارائه راهنمایی های لازم در بدو ورود به بیمارستان میزان رضایت : *
3- برقراری نظم و انضباط در بیمارستان و بخش ها میزان رضایت : *
4- حراست از اموال و وسایل و برقراری امنیت میزان رضایت : *
حوزه سوالات : پزشک معالج
1- نحوه برخورد و اخلاق پزشک معالج میزان رضایت : *
2- حضور به موقع پزشک در هنگام نیاز میزان رضایت : *
3- برقراری ارتباط صحیح با بیمار و همراه و ارائه راهنمایی های لازم میزان رضایت : *
حوزه سوالات : کادر پرستاری
1- نحوه برخورد و روابط عاطفی پرستار با بیمار میزان رضایت : *
2- راهنمایی و آموزش های مناسب پرستاری میزان رضایت : *
3- بررسی مرتب و انجام به موقع مراقبت های پرستاری میزان رضایت : *
4- سرعت ، دقت و مهارت پرستار در ارائه مراقبت های پرستاری میزان رضایت : *
5- پاسخ سریع به درخواست ضروری بیمار میزان رضایت : *
6- رعایت حریم بیمار حین ارائه اقدامات پرستاری و رازداری میزان رضایت : *
حوزه سوالات : محیطی و رفاهی
1- سکوت و آرامش در بخش میزان رضایت : *
2- امکانات و لوازم رفاهی برای بیمار و همراه جهت مطالعه ، استراحت ، انجام فرائض دینی و وجود خط تلفن و ...... میزان رضایت : *
3- وضعیت نظافت و بهداشت بخش ، اتاق بیمار و سرویس های بهداشتی میزان رضایت : *
4- وضعیت البسه ، ملافه و پتو از نظر تمیزی ، بهداشت و تعویض به موقع میزان رضایت : *
5- وضعیت سرمایش و گرمایش بخش و اتاق بیمار میزان رضایت : *
6- کیفیت و کمیت غذا میزان رضایت : *
7- توزیع به موقع غذا میزان رضایت : *
حوزه سوالات : پذیرش و ترخیص
1- نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل واحد پذیرش میزان رضایت : *
2- سرعت تشکیل پرونده میزان رضایت : *
3- سرعت ، دقت و مهارت پرسنل پذیرش در انجام وظایف میزان رضایت : *
4- نحوه برخورد و راهنمایی پرسنل واحد ترخیص میزان رضایت : *
5- رعایت نوبت در ترخیص میزان رضایت : *
6- سرعت انجام مراحل ترخیص میزان رضایت : *
7- سرعت ، دقت و مهارت پرسنل ترخیص در انجام وظایف میزان رضایت : *

نظرات و پیشنهادات :

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
* لطفا عبارت امنیتی را در کادر وارد نمایید .