صفحه اصلی > باکس 3 > فرم سنجش رضایت بیماران 

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران

واحد بهبود کیفیت بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان


نام:
نام خانوادگی :
جنس: مرد             زن
سن: *
وضعیت تأهل: متاهل          مجرد
شغل: *
تحصیلات: *
نوع بیمه:
*

آیا قبلاً در این بیمارستان بستری بوده اید؟

خیر              بله
زمان تکمیل فرم:
در زمان بستری   در هنگام ترخیص     ده روز پس از ترخیص
معیارهای سنجش ، خدمات پذیرش و ترخیص
طرز برخورد پرسنل در زمان پذیرش *
طرز برخورد پرسنل در زمان ترخیص *
روشن و منظم بودن روند پذیرش *
روشن و منظم بودن روند ترخیص *
دریافت اطلاعات و راهنمایی لازم در هنگام پذیرش تا ترخیص *
میزان رضایت از زمان انتظار( از تشکیل پرونده تا انتقال به بخش) *
خدمات پزشکی

دسترسی به پزشک یا جانشین در هنگام نیاز *
دریافت اطلاعات ضروری از پزشک (تشخیص بیماری-راه درمان) *
طرز برخورد پزشکان *
خدمات پرستاری
دسترسی به کادر پرستاری هنگام نیاز *
همکاری کادر پرستاری جهت رفع نیازها *
طرز برخورد کارکنان پرستاری *
رعایت اصول ایمنی بیمار *
خدمات تغذیه
آیا از بهداشت غذاراضی می باشید *
آیا ازتنوع غذ ا راضی هستید *
آیا از کمیت غذا راضی هستید *
آیا ازکیفیت غذا راضی هستید *
آیا از توزیع بموقع غذا راضی هستید *
آیا از رعایت بهداشت فرد سرو کننده راضی می با شید. *
خدمات تشخیصی درمانی (رادیولوژی/آزمایشگاه)
آیا از نحوه برخورد پرسنل واحدهای خدماتی تشخیصی درمانی راضی هستید؟ *
آیااز وضعیت بهداشتی واحدهای پاراکلینیکی راضی می باشید؟ *
 خدمات هتلینگ    
آیا از تمیز ,نظیف و جذاب بودن اتاقها و محیط بخش راضی می باشید *
آیا از وجود البسه و ملحفه به اندازه مورد نیاز راضی هستید *
آیا از وضعیت سرویس بهداشتی مناسب ( روشویی-حمام-توالت کافی)راضی هستید *
آیا از وضعیت تهویه بیمارستان( گرما-نور- تهویه)رضایت دارید *
آیا از امکانات رفاهی (تلویزیون-صندلی-آبسردکن-تلفن)رضایت دارید *
آیا از نحوه برخورد نگهبانان و خدمات راضی می باشید. *
منشور حقوق بیمار
آیا ازنحوی اطلاع رسانی و تابلوهای راهنما در بخش/بیمارستان راضی می باشید *
آیا از رعایت حریم خصوصی بیماران در هنگام معاینه راضی هستید *
آیا موازین شرعی در انتقال و جابجایی بیماران رعایت می شود. *
آیا امکانات مورد نیاز جهت انجام فرائض دینی وجود دارد *
آیا پوشش بیماران زن و مرد مطابق با ضوابط اسلامی رعایت میشود *
خدمات مدیریتی

آیا برقراری ارتباط با مدیریت به آسانی انجام می شود؟ *
آیا از سیستم رسیدگی به شکایات راضی هستید؟ *
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
کد امنیتی را وارد نمایید