صفحه اصلی > باکس 3 > فرم کارکنان 

فرم رضایت سنجی از پرسنل بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

همکار محترم

ضمن سلام و آرزوی توفیق

پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی بیمارستان، مورد سنجش قرار دهیم. از این رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را برای برنامه ریزی های آتی به بیمارستان هدیه نمائید. اگر همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم امیدواریم به مرور زمان به این مهم دست یابیم. از اینکه با دقت سوالات را مطالعه و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید سپاسگزاریم .

از همکاری شما متشکریم

واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان
نام (اختیاری) :
نام خانوادگی (اختیاری) :
وضعیت استخدامی: *
جنسیت: زن مرد
تحصیلات: *
سن: *
سابقه کار: *
گروه شغلی: درمانی اداری
نام بخش/واحد : *
وضعیت تاهل : مجرد متاهل مطلقه
سوالات
رضایت شما از نحوه برخورد و پیگیری مسئول مستقیم خود به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از امکان دسترسی به مسئولان بیمارستان به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از مشارکت دادن شما در برنامه های گروهی به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از نحوه چینش شیفتها و فشردگی کارها به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از اثربخش بودن آموزشهای ضمن خدمت به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از کمیت و کیفیت غذای بیمارستان به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از سرویس ایاب و ذهاب جهت پرسنل به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از فعالیت های فرهنگی، رفاهی، ورزشی بیمارستان به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از رعایت اصول ایمنی در زمان کار با بیمار به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از به موقع بودن پرداخت ها و مطالبات پرسنلی به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از نحوه برخورد و رعایت احترام بیماران با شما به چه میزان است ؟ *
رضایت کلی شما از بیمارستان به چه میزان است ؟ *
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
* عبارت امنیتی را در داخل کادر مشخص شده وارد نمایید .