صفحه اصلی > بخش های درمانی > بخش های سرپایی > تالاسمی و هموفیلی 

مسئول بخش تالاسمی بیمارستان : سرکار خانم نرجس خاتون اخلاقی

مدرک تحصیلی:

سنوات خدمت در بخش تالاسمی بیمارستان : 10 سال

موقعیت مکانی : واقع در ساختمان تالاسمی بیمارستان ( روبروی ساختمان جدید بیمارستان )

*******************************************************************************************************************

معرفی بخش تالاسمی بیمارستان

  *******************************************************************************************************************

شرح وظایف مسئول بخش تالاسمی

نظارت بر ویزیت تمامی بیمارانِِ ,کنترل هموگلوبین آنها و تعیین نیاز خون بیماران بر حسب وزن و میزان Hb و شرایط بیمار

بررسی پریودیک که هر 6ماه انجام میشود   ودرخواست ازمایشات مورد لزوم

کنترل پرونده های بیماران بمنظور تکمیل ازمایشات وواکسن های مورد نیاز واکنش حین تزریق خون

کنترل بیمار حین تزریق دسفرال وریدی همراه خون

نظارت بر کنترل علائم حیاتی

نمونه گیری جهت   CBC و سرم برای تست سازگاری (کراس ماچ)

کنترل و ثبت دقیق مشخصات کیسه خون و بیمار

تزریق پنی سیلین ماهانه و یا تزریقات ضروری بیماران

تزریق خون

*******************************************************************************************************************

سایر اقدامات درمانی

تعیین نوبت بیماران برای تزریقات منظم خون   ,تعیین و تنظیم تعداد بیماران در روزههای تزریق خون بطوری که بیماران تقریبا"   مراجعات یکسان در روزهای یک ماه داشته باشند

کنترل دفترچه های بیماران

نظارت بر کنترل پرونده های بیماران

ثبت اطلاعات و جمع آوری و نظم دادن به اطلاعات درج شده در پرونده

ورود اطلاعات در کامپیوتر

نظارت بر توزیع داروهای بیمار در روز تزریق خون   , توزیع فیلتر, توزیع داروها و ملزومات مورد نیاز ماهانه بیمار (تزریق دسفرال در منزل)

کنترل علائم   حیاتی

نمونه گیری جهت CBC و سرم برای تست سازگاری(کراس ماچ)

کنترل و ثبت دقیق مشخصات کیسه خون و بیمار

مراقبت های حین تزریق خون

 *******************************************************************************************************************

شرح وظایف پرستار بخش تالاسمی

هماهنگی با مسئول بخش در خصوص برنامه کاری ، مرخصی ها و غیره

شرکت در کلاسهای آموزشی 

انجام ماموریتهای اداری و درمانی محوله

افزایش معلومات و دانش پرستاری جهت درمان بهتر بیماران

داشتن مهارت کافی در بررسی مقادیر آزمایشگاهی یاقت شده در خون و ادرار بیمار

 

امتیازدهی