صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص > بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان 

                       بیمه های طرف قرارداد با بيمارستان امام علي (ع) شهرستان رودان

نام بیمه                                                 سهم بیمار (سرپایی)               سهم بیمار (بستری)
بیمه سلامت 30% 10%
بیمه تامین اجتماعی 30% 10%
کمیته امداد 30% 10%
نیروهای مسلح 10%  صدرصد رایگان
بانک تجارت و صادرات 20% صدرصد رایگان
بیمه دانا- ایران- رفاه کیش - اداره زندان ها صدرصد رایگان صدرصد رایگان