صفحه اصلی > ریاست > سوپروایزر > سوپروایزر آموزشی 

** معرفی :

 

سوپروایزر آموزشی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان : سرکار خانم بنت الهدی قاسمی

مدرک تحصیلی :  کارشناس پرستاری

سنوات خدمت در بیمارستان : 5 سال

موقعیت مکانی: طبقه سوم ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید  )

***************************************************************************************************

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
حوزه بالین و نظارت بر مراقبتهای درمانی از قرار زیر است :

  • برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح  دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله دوره باز آموزی دیالیز ، CRRT ، داروهای قلبی، CPR اصول ECG و داروهای قلبی ، تشخیص ریتم ، احکام پرستاری ، دوره آموزشی Orientation جهت پرستاران جدیدالورود ، دوره بازآموزی کمک بهیاران
  • تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
  • ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی.

 

امتیازدهی