موقعیت مکانی: طبقه همکف کلینیک تخصصی -راهروی سمت چپ

اسامی متخصص ها:

دکتر نجمه رضایی لفمجانی

دکتر آرین محمدی نژاد

دکتر مریم اختری باغان