صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > روابط عمومی 

 روابط عمومی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

 

شرح وظايف

 

·         هماهنگی با واحدها جهت تهیه، تایید و انعکاس خبر در سایت بیمارستان و سایر سایتها  

·         شرکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح استان

·         هماهنگی و برگزاري مراسم در مناسبتهاي مختلف

·         تهيه عكس و فيلم از برنامه هاي مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد

·         هماهنگي بازديد افراد و ديگر دستگاهها از واحدهاي مختلف  بیمارستان

·         تهيه پيش نويس بيانيه ها و اطلاعيه ها و پيامهاي تبريك و تسليت

·         جمع آوري نقطه نظرات همكاران و انتقال به مديريت بيمارستان

·         جمع آوري انتقادات و پيشنهادات مراجعان به واحدهاي بیمارستان و انتقال به مديريت

·          برگزاری مسابقات بین پرسنل بیمارستان

·         هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان

 

امتیازدهی