صفحه اصلی > درباره بیمارستان > چارت سازمانی 

همایون حاجی پور
ریاست بیمارستان

 

حسن صالحی
مدیر داخلی بیمارستان

روابط عمومی

حسن صالحی
رسیدگی به شکایات

حسن صالحی
روابط عمومی

دفتر بهبود کیفیت

معصومه نجفی زاده
کارشناس بهبود کیفیت و اعتبارسنجی
کارشناس بهبود کیفیت

محفوظه عمادی
کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
واحد اعتبار بخشی

زهرا یزدانی
کارشناس کنترل عفونت های بیمارستانی
کنترل عفونت

زینب علیزاده
کارشناس مسئول
بهداشت محیط

بنت الهدا قاسمی
سوپروایزر آموزش سلامت
کمیته های بیمارستانی

فناوری اطلاعات

عبدالمطلب پوردادخدائی
مسئول فناوری اطلاعات

مرضیه سالاری نودژ
مسئول آمار و مدارک پزشکی
مدارک پزشکی

خسرو زبیری
مسئول پذیرش
پذیرش

نیلوفر داوری
آمار و اطلاعات

نرجس خاتون جاودان
بایگانی پزشکی

امور اداری

کارگزینی

شهرزاد واحدی
دبیرخانه

سیما زاده محمد
مددکار
مددکاری

دارو و تجهیزات پزشکی

روح اله حیدری
مسئول انبار دارویی
انبار دارویی

مریم میری
انبار تجهیزات

مرتضی فولادزاده
مسئول داروخانه بستری
داروخانه بستری

کلینیک تخصصی

کلینیک تخصصی داخلی

کلینیک تخصصی جراحی

کلینیک تخصصی اطفال و نوزادان

کلینیک تخصصی زنان و زایمان

کلینیک تخصصی قلب و عروق

کلینیک تخصصی چشم پزشکی

کلینیک تخصصی روانپزشکی

پاراکلینیک

مهری سالاری
کارشناس مسئول
رادیولوژی

مهری سالاری
کارشناس مسئول
سونوگرافی

بهبود میرانی
کارشناس مسئول
آزمایشگاه

دکتر سید علی موسوی
ریاست بیمارستان
تست ورزش

دکتر سید علی موسوی
ریاست بیمارستان
اکوکاردیوگرافی

دکتر عبدالرسول توکلی
اندوسکوپی

دکتر عبدالرسول توکلی
اسپیرومتری

 

مریم صفتی زاده
مدیر خدمات پرستاری
مدیر خدمات پرستاری

سوپروایزرین بالینی

بنت الهدا قاسمی
سوپروایزر آموزش سلامت
سوپروایزر آموزشی

بخش های بستری و سرپایی

بتول خضری نژاد
بخش اورژانس سرپایی

بتول خضری نژاد
بخش اورژانس تحت نظر

طاهره روشی
سرپرستار
بخش داخلی عمومی

طیبه مشایخی
سرپرستار بخش جراحی
بخش جراحی عمومی

طیبه مشایخی
سرپرستار بخش جراحی
بخش جراحی زنان

اعظم ضعیفی
بخش اطفال و نوزادان

نیره ابگرمی
بخش مراقبت های ویژه قلبی

نسرین حاجی زاده
ماما مسئول
بخش زایشگاه و بلوک زایمان

معصومه محمودزاده
سرپرستار
اتاق عمل جنرال

 

بیژن توسلی
مسئول امور عمومی
خدمات

انتظامات

تاسیسات

نقلیه

تلفنخانه

خدمات نظافتی

آشپزخانه

سردخانه

رختشویخانه

فضای سبز

واحد ساختمانی

آتش نشانی

 

محمدرضا صفرپور
مدیر مالی
مدیر مالی

محمدرضا صفرپور
مدیر مالی
مسئول حسابداری تعهدی

درآمد

کاظم سالمی
مسئول درآمد و بیمه گری
حسابدار

کلثوم سالاری
حسابدار (بیمه گری بستری)
بیمه گری بستری

فضل اله نجفی
حسابدار (بیمه گری سرپایی)
بیمه گری سرپایی

حسن رحیمی
مسئول ترخیص

جواد رخ نام
حسابدار (بیمه گری بستری)
مسئول نقدی صندوق

علی جاودان
حسابدار

طیبه علیزاده
حسابدار (دفتردار امور مالی)
حسابدار

رضا نجفی
حسابدار (مسئول رسیدگی)
حسابدار

قاسم عابدینی
حسابدار (حقوق و دستمزد)
حسابدار

طاهر صامت نسب
حسابدار (اعتبارات و امین اموال)
حسابدار