صفحه اصلی > دانلود > علمی - مقاله 
دانلود > آموزشی, علمی, مقاله
   
برنامه ها

  دانستنی های ترالی اورژانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2069  -  دانلود : 33336


دانستنی های ترالی اورژانس بیمارستان...

  آشنایی با نحوه انجام محاسبات دارویی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 298  -  دانلود : 7071


جزوه آموزشی آشنایی با نحوه انجام محاسبات دارویی در بیمارستان ها ارائه شده توسط معاونت درمان ( دفتر پرستاری ) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت استفاده کادر درمان بیمارستان ها و انجام محاسبات دارویی بیمار...

  پرستاری در شوک خونریزی دهنده  - 2 مگابايت

  نمايش : 2018  -  دانلود : 5324


پرستاری در شوک خونریزی دهنده...

  محاسبات دارویی در بخش مراقبت های ویژه  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 250  -  دانلود : 4402


پوستر آموزشی محاسبات دارویی در بخش مراقبت های ویژه جهت پرستاران بخش مراقبت های ویژه جنرال بیمارستان ها و مراکز درمانی...

  شوك ناشی از بیماري هاي شایع دوران کودکی   - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 2002  -  دانلود : 2776


شوك ناشی از برخی بیماري هاي نسبتا شایع دوران کودکی گاسترو آنتریت ،دیابت ملیتوس ،تروما عفونت و خوردن اتفاقی دارو ....

  جزوه آموزشی احيای قلبی ريوی پايه  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 155  -  دانلود : 2372


تاريخچه CPR ﻋﻼﺋﻢ وﯾﮋه ﻣﺮگ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﺣﯿﺎء ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ...

  ارزیابی شاخص تریاژ کودکان در بخش اورژانس  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1900  -  دانلود : 2126


استفاده از شاخص شدت اورژانسی برای تریاژ کودکان در بخش اورژانس داشتن یک سیستم تریاژ قابل اعتماد جهت ارزیابی دقیق و سریع بیماران می باشد و این موضوع به ویژه در مورد جمعیت آسیب پذیر بخش اورژانس که شامل...

  مدیریت پسماند بیمارستانی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1896  -  دانلود : 1124


به منظور ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و كاهش عفونت هاي بيمارستاني طبق دستورالعمل كشوري وزارت بهداشت تدابيري انديشيده شد كه زباله ها در بخشهاي مختلف بيمارستان به صورت مجزا تفكيك شوند تا زباله هاي خطرناك ...

  پرستاری در پره اکلامپسی  - 2 مگابايت

  نمايش : 1946  -  دانلود : 888


مراقبت و پرستاری در بیماری پره اکلامپسی ...

  رضایت نامه آگاهانه  - 2 مگابايت

  نمايش : 1886  -  دانلود : 815


لیست اعمال تهاجمی که نیازمند رضایت نامه آگاهانه می باشند ....

  پانسمان  - 2 مگابايت

  نمايش : 1919  -  دانلود : 814


پانسمان و پرستاری در ان و شیوه های صحیح پانسمان...

  پرستاری در بیماری آسم  - 2 مگابايت

  نمايش : 2054  -  دانلود : 775


فرایند پرستاری در بیماری آسم...

  فارماکوویژلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1994  -  دانلود : 685


فارماکوویژلانس و روش های گزارش دهی عوارض ناخواسته داروها بر اساس فرم های وزارتخانه...

  مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان   - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1925  -  دانلود : 661


روش های مدیریت پسماندهای پزشکی و معرفی انواع گندزدا ها در بیمارستان...

  دانستنی های ارتوپدی  - 2 مگابايت

  نمايش : 1974  -  دانلود : 642


...

  هموویژلانس  - 2 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1838  -  دانلود : 635


هموويژلانس به معناي مراقبت از دريافت كنندگان خون و فرآورده هاي خوني در مقابل عوارض نا خواسته ناشي از انتقال خون است ........

  ترویج تغذیه با شیر مادر   - 2 مگابايت

  نمايش : 1595  -  دانلود : 626


حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان های دوستدار کودک ...

  تریاژ در اورژانس مامایی  - 2 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1890  -  دانلود : 603


تریاژ در اورژانس مامایی, اورژانس های سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری...

  لیست داروهای بیمارستانی نگهداری دریخچال  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1506  -  دانلود : 580


لیست داروهای بیمارستانی که باید در یخچال نگهداری شوند ....

  زخم فشاری  - 2 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1786  -  دانلود : 572


زخم های مزمنی هستند که در نتیجه نکروز بدنبال تحت فشار قرار گرفتن بافت نرم و ایسکمی طولانی و غیرقابل برگشت آن ایجاد می شوند .......

  دستورالعمل تریاژ بیمارستانی به روش ESI  - 2 مگابايت

  نمايش : 1785  -  دانلود : 533


دستورالعمل های تریاژ بیمارستانی به روش ESI ویرایش چهارم ...

  برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد  - 1 مگابايت

  نمايش : 1398  -  دانلود : 495


دستور عمل کشوري برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد .......

  دستورالعمل ارزیابی اولیه پرستاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1467  -  دانلود : 465


دستورالعمل چگونگی ارزیابی اولیه پرستاری ؛ که شامل حداقل های قابل قبول و الزامی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی می باشد ......

  دستورالعمل رفتار و پوشش حرفه ای  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1330  -  دانلود : 455


آنچه را که یک دانشجو و یا پرسنل واحدهای اداری و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در مورد رفتار و پوشش حرفه ای خود باید بدانند ......

  آموزش و تفسیر نوارقلب  - 8 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 987  -  دانلود : 355


آموزش و تفسیر قدم به قدم نوارقلب و بیماری های قلب و عروق Tachyarrhythmia Sinus tachycardia Atrial flutter Irregular Atrial fibrillation و .......

   نحوه انجام محاسبات دارویی  - 2 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 153  -  دانلود : 333


محاسبات دارویی و سرمی یکی از مهم ترین مهارت های لازم برای پرستاران، بهیاران و ماما ها توجه به یکی بودن واحدها در تجویز داروها نحوه محاسبه تنظیم قطره سرم نحوه محاسبه تنظیم قطره با میکرو ست تنظیم ...

  تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه  - 3 مگابايت

  نمايش : 757  -  دانلود : 292


تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه دستورالعمل کشوری تریاژ 1398...

  آموزش تریاژ بیمارستانی 1398  - 3 مگابايت

  نمايش : 780  -  دانلود : 279


فایل آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه (دستورالعمل کشوری) 1398...

  دستورالعمل کورونا ویروس جدید شناخته شده در چین  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 540  -  دانلود : 241


دستورالعمل مراقبت، تشخیص،درمان و ارائه خدمات بالینی و ارجاع بیماران مشکوک، محتمل و قطعی عفونت کوروناویروس جدید شناسایی شده در چین nCoV-2019 دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت...

  راهنمای تهویه مکانیکی بیماران کوید19  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 243  -  دانلود : 139


راهنمای تهویه و اکسیژناسیون به روش غیر تهاجمی در بیماران کووید19 جهت بیماران بستری در بیمارستان ها و بخش های ویژه کوید19...

  پروتکل های درمانی بیماران کووید-19  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 254  -  دانلود : 121


ویرایش چهارم پروتکل ها و روش های درمانی بیماری کوید-19 ارائه شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت استفاده در درمان بیماران بستری در بخش های درمانی کوید19 بیمارستان ها...

  مراقبت بیماران کووید19 در واحد بستری اولیه  - 2 مگابايت

  نمايش : 248  -  دانلود : 118


فایل دستورالعمل مراقبت بیماران کووید 19 در واحد بستری اولیه ابلاغ شده از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت ویژه بیماران مبتلا به کووید 19 در مرحله متوسط بیماری که نیازمند دریافت خدمات تخصصی درمانی بوده و ...

  اندیکاسیون پلاسما فرزیس در درمان بیماران کووید 19  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 257  -  دانلود : 107


فایل راهنمای اندیکاسیون های ابلاغ شده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص پلاسما فرزیس در درمان بیماران کووید 19...

  دستورالعمل تریاژ بخش اورژانس بیمارستانی  - 3 مگابايت

  نمايش : 135  -  دانلود : 64


سیستم های تریاژ اورژانس بیمارستانی استانداردهای تریاژ اورژانس بیمارستانی ویژگی های سیستم تریاژESI .IV در گروه های خاص...

  واکسن کووید19 و بیماران دارای بیماری قلبی عروقی  - 5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 136  -  دانلود : 60


افراد مصرف کننده داروی رقیق کننده خون و تزریق واکسن کووید19 بله یا خیر؟ ایمن بودن واکسن کووید19 برای بیماران قلبی عروقی؟ انتظار برای واکسنی با اثربخشی بیشتر و عوارض کمتر؟ ...

  دستورالعمل پیشگیری از بیماری کووید١٩ در واحد ترياژ  - 1 مگابايت

  نمايش : 137  -  دانلود : 54


اولویت در حفظ ایمنی ورودی اورژانس تریاژ تلفنی محدودیت عبور و مرور از اورژانس...

  جزوه زخم و راهنماي پيشگيري از آن  - 4 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 128  -  دانلود : 49


معرفی زخم و انواع آن معرفی درمان های مکمل و اصلی راهنمای پیشگیری از زخم فشاری...

  احیای نوزادان  - 1 مگابايت

  نمايش : 112  -  دانلود : 49


پنج گام نخست احیای نوزادان...

  روز جهانی تیروئید   - 3 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 125  -  دانلود : 47


حقایقی در مورد نمک ید دار، نکات تغذیه ای در هایپرتیروئید و هایپو تیروئیدی...

  جزوه آموزشی احیای قلبی ریوی پیشرفته  - 9 مگابايت

  نمايش : 43  -  دانلود : 23


نکات تازه احیاء 2020، باز كردن راه هوايي، تجهیزات راه هوائی پیشرفته، اختلالات ریتم قلب و... ...

  راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی 1401  - 7 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 15  -  دانلود : 6


راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران - سال 1401 نسخه مورد استناد دور پنجم اعتباربخشی ملی...

  پمفلت بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان  - 1 مگابايت

  نمايش : 10  -  دانلود : 5


عوامل تاثیرگذار در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان...

  پمفلت سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن  - 2 مگابايت

  نمايش : 13  -  دانلود : 5


بیماری سرطان چیست؟، علامت های هشدار دهنده در مورد ابتلا به سرطان، تشخیص زود هنگام، علایم سرطان روده بزرگ تشخیص زود هنگام سرطان روده ی بزرگ، ضرورت تشخیص به موقع سرطان ...

  پمفلت پیشگیری از سرطان با محیط سالم  - 2 مگابايت

  نمايش : 10  -  دانلود : 4


محیط یکی از تاثیرگذارترین عوامل موثر برسلامتی انسان و خطر بروز سرطان،مواجه های شغلی،آلودگی هوا،......