صفحه اصلی > ارتباط با ما 
فرم ارائه نظرات و پیشنهادات

نام : *
نام خانوادگی : *
جنسیت :
زن مرد
سطح تحصیلات :
*
شماره تلفن :
آدرس ایمیل :
میزان رضایت :
ارائه نظرات و پیشنهادان :
لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

شماره پیامک بیمارستان جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات : 300082159