واحد خدمات بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی :

مسئول واحد خدمات : جناب آقای بیژن توسلی

مدرک تحصیلی:

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

پرسنل واحد خدمات با هدف مهیا ساختن محیطی پاکیزه، آرام و ایمن برای بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان در حیطه شرح وظایف خود عمل می‌نمایند.

شرح وظایف مسئول واحد:

·        نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات، آبدارخانه

·        برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان

·        تعیین محل کار خدمتگزاران˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها

·        پیگیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی

·        راهنمایی دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

·        تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

·        نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

·        سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

·        نظارت بر اطفاء حریق

·        نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

·        انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

     شرح وظایف خدمه:

 

·        تی و جارو زدن کلیه راهروها و پله های موجود در بیمارستان مخصوصا دیوارها و گوشه های زمین

·        شستن توری های موجود در کلیه راهروها و پله ها به طور هفتگی

·        شستن پنجره ها و شیشه های موجود در راهروها و واحدهای اداری و بخش ها به طور هفتگی

·        نظافت سطوح دیوارهای کلیه راهروها و واحدهای اداری و بخش ها به طور روزانه

·        جارو زدن سرتاسر محوطه داخلی بیمارستان به طور روزانه

·        تخلیه و جمع آوری کلیه زباله های موجود در فضاهای داخلی بیمارستان به طور روزانه

·        تعویض کیسه های زباله موجود در واحدهای اداری و درمانی به طور روزانه

·        شستن سطل زباله های موجود در واحدهای اداری و درمانی

·        حمل و بارگیری مواد و لوازم وارد شده جهت استفاده روزانه بیمارستان

·        آماده کردن و پذیرایی در جشن ها و مراسمات برگزار شده در بیمارستان

·        شستن و تحویل گرفتن و تحویل دادن البسه مورد استفاده بخش ها و کارکنان طبق برنامه هفتگی بخش ها

·        نظافت اتاق اساتید و آوردن غذا جهت اساتید بیمارستان و شستن دستشویی و توالت های موجود در اتاق های اساتید به صورت روزانه

·        تحویل گرفتن وسایل مورد احتیاج اساتید از انبار مرکزی طبق درخواست

·        تحویل گرفتن وسایل و مواد شوینده از انبار مرکزی بیمارستان به طور ماهانه

·        تعویض و شستشوی پارچه های بین ها و پایه های بین ها به طور روزانه

·        قرار دادن کیسه های پارچه ای در داخل بین و تعویض به موقع آن به طور هفتگی

·        ضدعفونی صندلی چرخدار  و برانکارد و صندلی همراهان با ضدعفونی کننده به طور هفتگی

·        شستشوی یخچالهای بخش ها با مواد شوینده و آب به طور هفتگی

·        ضدعفونی گوشی تلفن و دستگیره دربها و ایستگاه پرستاری با الکل به طور روزانه

·        تحویل دادن نمونه مورد آزمایش به آزمایشگاه و تحویل جواب طبق درخواست بخش ها

·         انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

 

امتیازدهی