واحد امور مالی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

 معرفی:

مسئول واحد امور مالی : جناب آقای محمدرضا صفرپور

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری

 موقعیت مکانی واحد : طبقه همکف ساختمان بیمارستان( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

.       پیگیری تسویه حساب با بدهکاران

.       تقسیم کار بین پرسنل بخش مالی و حسابداری و درآمد و صندوق بیمارستان

.       همکاری در عملیات بستن حساب های پایان دوره مالی

.       کنترل دفاتر حسابداری ازجمله : دفاتر معین، دفاتر درآمد، دفاتر رسیدگی و اسناد، دفاتر خرید کالا و دفاتر بودجه و اعتبارات

.       کنترل و نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری

.       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق

.       کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری

.       کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها

.       آموزش کارکنان جدیدالورود به قوانین جاری بیمارستان در بخش مالی و بهبود و ارتقای دانش آن ها

.       کنترل گردش و مانده حساب ها

.       کنترل و امضای لیست اسناد هزینه ، محاسبه پرداخت ها و صدور و نگهداری برگه های محاسباتی با رعایت مقررات مالی

.       امضای چک ها و انطباق ته چک با موجودی دفاتر بانکی و اسناد مثبته و برگه های محاسباتی

.       تهیه گزارش های لازم جهت تصمیم گیری مدیریت بیمارستان

امتیازدهی