شرح وظایف مسئول امور اداری بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی :

مسئول واحد امور اداری : سرکار خانم شهرزاد واحدی

موقعیت مکانی واحد : طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

·         نظارت بر انجام امور تحریرات

·         نظارت بر دریافت و ثبت نامه های وارده از واحدهای دانشگاهی  ، موسسات دولتی و مملکتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در ارسال نامه برای آنان

·         نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، و دعوتنامه ها از اعم صادره و وارده

·         انجام امور بایگانی اسند و بایگانی محرمانه برای حفظ سوابق محرمانه

·         نظارت بر انجام امور نامه رسانی

·         پاسخگویی به مراجعین و مقامات و مسئولان در امورمربوط به دبیرخانه و بایگانی

·         آشنایی با سیستم اتوماسیون  ثبت ، ورود و صدور نامه ها و مراسلات اداری

·         ارسال نامه ها و بسته های پستی

·         نظارت بر انجام امور بایگانی عادی جاری ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات

امتیازدهی