صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص 

شرح وظایف مسئول درآمد ترخیص بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی:

مسئول واحد درآمد :  جناب آقای کاظم سالمی گشوئیه

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

--------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظايف

واحد ترخيص

·         حاصل زحمات تمامی پرسنل بيمارستان در اين واحد به نقطه پايانی خود می رسد. با همكاری نهايی همكاران اين واحد و محاسبه هزينه ها، بيمار از بيمارستان قابل ترخيص می باشد.

·         فرايندی كه در اين واحد صورت می پذيرد عبارت است از:

·         تحويل پرونده: تحويل پرونده و بررسی آن به لحاظ كامل بودن مدارك و پيوستها

·         كنترل پرونده قبل از ترخيص: محاسبه پرونده توسط كاربران

·         تسويه حساب:‌ صدور فيش پرداختی و برگ خروج

·         كنترل پرونده بعد از ترخيص: بررسي و بازبينی مجدد پرونده جهت كاهش خطا

 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان :

جهت مشاهده بیمه های طرف قرارداد این بیمارستان کلیک نمایید .

 

 

خدمات ویزیت و خدمات سرپایی :

جهت مشاهده خدمات ویزیت و خدمات سرپایی این بیمارستان کلیک نمایید.

 

 

خدمات تخت بستری :

جهت مشاهده تعرفه تخت بستری این بیمارستان کلیک نمایید .

 

 

امتیازدهی