صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > درآمد ترخیص > بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان 

                       بیمه های طرف قرارداد با بيمارستان امام علي (ع) شهرستان رودان

 

1- بیمه سلامت

2- بیمه تامین اجتماعی

3- بیمه نیروهای مسلح

4- بیمه دانا

5- بیمه سینا

6- سازمان زندان ها

7- بیمه میهن

8- بیمه آتیه سازان

9- بیمه دی

10- بیمه بانک ملت

11- بیمه بانک تجارت

12- بیمه بانک صادرات

13- بیمه بانک کشاورزی

14- تحت تقبل هزینه توسط شبکه بهداشت

 

امتیازدهی