معرفی واحد تاسیسات بیمارستان امام علی (ع) شهرستان رودان

معرفی:

مسئول ناظر واحد تاسیسات: جناب آقای ابراهیم نجفی

موقعیت مکانی واحد: طبقه همکف ساختمان بیمارستان ( جهت نمایش نقشه کلیک نمایید )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف:

.       بررسي وراهبري كارهاي تاسيسات ساختمان 

.       كارشناسي كليه كارهاي فني موجود درساختمان

.       راهبري شركت تاسيسات نگهداري تاسيسات ساختمان

.        مشاركت درطرح هاي تاسيساتي وطراحي كلي آنان جهت ساختمان

.        درخواست خريد اقلام درخواستي فني به يگانهاي ديگر ساختمان

.        ارائه مشورت در خصوص امور فني به مديريت ساختمان

.        رابط امور فني مابين مديريت ساختمان  و مديريت فني دانشگاه

.        ايجاد هماهنگي هاي لازم مابين پرسنل ساختمان  و شركت تاسيساتي

.        دادن آموزشهاي فني به پرسنل شركت وكارآموزان

.        ارائه دادن راهكارهاي مفيد در بهينه سازي مصرف درساختمان مركزي

.        ايجاد هماهنگي بين مديريت ساختمان  و پيمانكارهاي تاسيساتي

.         مديريت لازم درمورد مصرف اقلام خريداري شده تاسيساتي

.        ارائه لوازم مورد نياز تاسيساتي به شركت نگهدارنده تاسيسات ساختمان

امتیازدهی