صفحه اصلی > نظرسنجی > رضایت سنجی از پرسنل بیمارستان 

فرم رضایت سنجی از پرسنل بیمارستان امام علی (ع)

همکار گرامی:

پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده تا بتوانيم نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي بيمارستان ، مورد سنجش قرار دهيم.از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه ريزي هاي آتي به بيمارستان هديه نمائيد. اگر همه نظرات را نتوانيم يكباره به اجرا بگذاريم اميدواريم به مرور زمان به اين مهم دست يابيم.از اينكه با دقت سوالات را مطالعه و سعي خواهيد نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشيد سپاسگزاريم.

نام و نام خانوادگی :
جنسیت : زن مرد
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
تحصیلات : *
سابقه کار : * سال
پست سازمانی : *
نام بخش : *
نوع استخدام : *
1- رضــــایت شما از نحوه برخورد و پيگيري مسئول مستقيم خود به چه ميزان است؟ *
2- رضــــايت شما از امكان دسترسي به مسئولان بيمارستان به چه ميزان است؟ *
3- رضــــايت شما از مشاركت دادن شما در برنامه هاي گروهي به چه ميزان است؟ *
4- رضــــايت شما از نحوه چينش شيفتها و فشردگي كارها به چه ميزان است؟ *
5- رضــــايت شما از اثربخش بودن آموزشهاي ضمن خدمت به چه ميزان است؟ *
6- رضــــايت شما از كميت و كيفيت غذای بیمارستان به چه ميزان است؟ *
7- رضــــايت شما از سرويس اياب ذهاب جهت پرسنل به چه ميزان است؟ *
8- رضــــايت شما از فعاليتهاي فرهنگي ، رفاهي ، ورزشي بيمارستان به چه ميزان است؟ *
9- رضــــايت شما از رعايت اصول ايمني در زمان كار با بيمار به چه ميزان است؟ *
10- رضــــايت شما از به موقع بودن پرداخت ها ومطالبات پرسنلی به چه ميزان است؟ *
11- رضــــايت شما از نحوه برخورد و رعايت احترام بيماران با شما به چه ميزان است؟ *
12- رضــــايت كلي شما از بيمارستان به چه ميزان است ؟ *

به نظر شما مهمترين مشكلاتي كه در حوزه كاركنان بايد به آنها توجه شوند چيست؟

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
* لطفا کد امنیتی را وارد نمایید .