صفحه اصلی > نظرسنجی > رضایت مندی از بلوک زایمان 

پرسشنامه سنجش رضایتمندی از بلوک زایمان

مراجعه کننده گرامی با آرزوی توفیق روز افزون برای شما، پرسشنامه حاظر به منظور اطلاع از نظرات جنابعالی درباره چگونگی دریافت خدمات درمانی مورد نیاز تدوین گردیده است. پاسخ به این پرسشنامه مسئولین را در ارایه خدمات شایسته تر در آینده یاری خواهد نمود. نظرات آزاد خود را در توضیحات به صورت شفاف قید فرمایید. از همکاری شما در این امر مهم سپاسگزاریم و موفقیت شما را از بارگاه تبارک و تعالی مسئلت داریم.

واحد بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان امام علی(ع)

حوزه سوالات :خدمات پذیرش و ترخیص
1.نحوه برخورد پرسنل در زمان پذیرش میزان رضایت: *
2.نحوه برخورد پرسنل در زمان ترخیص میزان رضایت: *
3.میزان رضایت شما از روند پذیرش میزان رضایت: *
4.میزان رضایت شما از روند ترخیص میزان رضایت: *
حوزه سوالات :خدمات پزشکی
1.دسترسی به پزشک حین زایمان میزان رضایت: *
2.دسترسی به پزشک بعد از زایمان میزان رضایت: *
3.توضیحات و آموزش پزشک قبل از زایمان میزان رضایت: *
4.توضیحات و آموزش پزشک بعد از زایمان میزان رضایت: *
5.نحوه برخورد پزشک معالج حین زایمان میزان رضایت: *
6.نحوه برخورد پزشک معالج بعد از زایمان میزان رضایت: *
حوزه سوالات :خدمات مامایی
1.دسترسی به کادر مامایی قبل از زایمان میزان رضایت: *
2.دسترسی به کادر مامایی بعد از زایمان میزان رضایت: *
3.توضیحات و آموزش ماما قبل از زایمان میزان رضایت: *
4.توضیحات و آموزش ماما بعد از زایمان میزان رضایت: *
5.نحوه برخورد ماما قبل از زایمان میزان رضایت: *
6.نحوه برخورد ماما بعد از زایمان میزان رضایت: *
حوزه سوالات :خدمات تغذیه
1.بهداشت غذا میزان رضایت: *
2.کیفیت غذا میزان رضایت: *
3.رعایت بهداشت فرد سرو کننده غذا میزان رضایت: *
حوزه سوالات :خدمات هتلینگ
1.نظافت اتاق ها و محیط بخش میزان رضایت: *
2.وجود البسه و ملحفه به اندازه مورد نیاز میزان رضایت: *
3.وضعیت سرویس بهداشتی مناسب (روشویی-حمام-توالت کافی) میزان رضایت: *
4.وضعیت تهویه بیمارستان میزان رضایت: *
5.نحوه برخورد نگهبانان میزان رضایت: *
6.نحوه برخورد پرسنل خدماتی میزان رضایت: *
زایمان شما توسط پزشک انجام شده است یا ماما ؟ پزشک ماما
نظرات و پیشنهادات:

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
* لطفا کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید.