با سلام و آرزوی سلامتی
این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است.خواهشمند است به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید .
( پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را داریم)
واحد نگهبانی
واحد پذیرش
واحد خدمات
پزشک
کادر پرستاری
زایشگاه
خدمات پاراکلینیکی(تصویربرداری آزمایشگاه،داروخانه)
تغذیه
امکانات رفاهی
ترخیص و صندوق
لطفا کد امنیتی را در کادر وارد نمایید.